________________________________

 Mgr. Tomáš Veselský
tel: +420 777 683 241
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


JUDr. Zuzana Veselská
tel: +420 774 874 561
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
________________________________

Najdete nás kousek od centra
28. října 1872/114
Moravská Ostrava

 

PRÁVNÍ SLUŽBY

Obchodní právo
- právo obchodních společností a družstev, založení společností a družstev, zastupování na valných hromadách
- směnečné právo - sepsání směnky, zastupování ve směnečném řízení, registrace ochranných známek

Insolvenční právo
- oddlužení fyzických osob, osobní bankrot
- konkurzní řízení - návrhy na konkurzní řízení apod.
- přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení

Trestní právo - obhajoba, zastupování poškozených v trestním řízení

Občanské právo
- rozvody - sporná a nesporná rozvodová řízení
- vypořádání společného jmění manželů (SJM)
- náhrada škody
- dědické řízení
- výživné (alimenty)
- svěření do péče
- osvojení
- opatrovnictví
- pěstounská péče
- vymáhání výživného pro nezletilé i zletilé

Správní právo
- přestupkové řízení, dopravní nehody
- zastupování poškozených i obviněných v trestním i přestupkovém řízení
- dopravní trestné činy a dopravní správní delikty

Pracovní právo
- smluvní závazky
- ukončování pracovních poměrů

Bytové právo I Medicínské právo I Vymáhání pohledávek I

Duševní vlastnictví
- autorské právo, licence, franchising, internetové právo

Zastupování ve všech typech řízení včetně rozhodčího řízení. Sepisování připomínkování a korektura smluv. Návrhy na zápis a výmaz v oblasti katastru nemovitostí.