________________________________

 Mgr. Tomáš Veselský
tel: +420 777 683 241
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


JUDr. Zuzana Veselská
tel: +420 774 874 561
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
________________________________

Najdete nás kousek od centra
28. října 1872/114
Moravská Ostrava

 

ODMĚNA

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Smluvní odměna

Odměna za poskytnuté právní služby je obvykle určována dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Odměna může být sjednána jako:

Odměna hodinová
Hodinová sazba je dle dohody. Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby.

Odměna za úkon
Odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)

Paušální odměna
Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Pevně stanovená odměna
Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Podílová odměna
Odměna je určena v závislosti na výsledku sporu. (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

Cena za advokátní úschovy závisí na výši uschované částky.